ผลงานที่ผ่านมา

รื้อทุบอาคารติดกับแฟลตดินแดง ริมถนนวิภาวดีรังสิต