เกี่ยวกับเรา
ทางทีมงานรับรื้อบ้าน รื้อดี.com ดำเนินงานเคลียพื้นที่ ทำการส่งคืนพื้นที่ ให้กับเจ้าของบ้าน เจ้าของออฟฟิศสำนักงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ผ่านมาการได้ร่วมงานกันครั้งแรก และได้รับความไว้วางใจ ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่ ทางทีมงานจะรักษามาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจ และจะพัฒนาทีมงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ได้รับโอกาสในครั้งถัดไป
ทีมงานรื้อดี