ผลงานที่ผ่านมา

รื้อโรงเรียนอนุบาลบริบูรณ์ ถ.สุขสวัสดิ์