วิธีรื้อถอนบ้าน

 • สำรวจ วางแผน (ส่วนไหนบ้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอันนี้สำคัญมาก)
 • ปิดล้อมรอบบริเวณที่ทุบรื้อถอนบ้านด้วยผ้าใบ ติดป้ายคำเตือนต่างๆ
 • ทำการตัดกระแสไฟฟ้าที่เข้าตัวบ้านป้องกันไฟดูดช็อตผู้รื้อถอนและระบบน้ำประปา ที่เข้าตัวบ้านป้องกันน้ำรั่วในจุดที่เราทุบรื้อแล้วมองไม่เห็น ตัดแล้วต่อใช้น้ำประปาเพียงจุดเดียวบริเวณหน้าบ้าน
 • เริ่มรื้อถอนจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง รื้อหลังคา โครงหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง พื้นไม้ กันสาด อุปกรณ์ต่างๆที่ติดกับตัวบ้านทั้งหมด เช่นสายไฟ ท่อประปาเป็นต้น

  จากนั้นทุบรื้อในส่วนของโครงสร้าง เสา คาน พื้น ใช้รถแบคโฮเจาะสกัดพร้อมขุดฐานรากฟุตติ้งตอม่อ คานคอดิน ขุดออกให้หมดไม่ให้เหลือเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างต่อไป ส่วนเศษปูน เศษขยะ เศษวัสดุต่างๆใช้รถแบคโฮตักใส่รถหกล้อ รถสิบล้อ ขนไปทิ้งนอกพื้นที่ หรือบางที่สามารถปรับเกลี่ยให้เรียบทำเป็นลานจอดรถหรือส่งคืนพื้นที่เป็นที่ว่างลักษณะพื้นดินเดิม

 • พื้นที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น
  • ตัวบ้านอยู่ชิดติดกับเพื่อนบ้าน กันสาดยื่นล้ำ
  • หลังคาบ้านที่ทุบรื้ออยู่สูงกว่าบ้านที่ติดกัน
  • มีผู้คนสัญจรไปมาบริเวณหน้าบ้าน หลังบ้านหรือข้างบ้าน
  • กำแพงที่ใช้ร่วมกัน
  • ทาวน์เฮาส์ที่ใช้โครงสร้างร่วมกัน
  • ทำงานอยู่ใกล้แหล่งวัตถุอันตราย ไวไฟ
  • ทุบรื้อตัดเหล็กบนตึกสูงหรือที่ที่มีบุคคลอื่นทำงานหรือปฏิบัติงานอยู่ด้านล่าง

อาจจะมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม อยู่ที่สภาพของแต่ละงานนั้นๆ